ZORG

Verpleegkundige met ervaring in vele facetten van de medische en alternatieve  zorg. De kunst om met kennis en kunde goede zorg te verlenen. Zorg gaat over verbinding en respect, kijken en luisteren. De mens eigen autonomie laten houden en alle mogelijkheden benutten. Protocol waar gewenst en ook daar van afwijken waar niet gewenst. Samen werken met hoofd en hart.

Heel-Helder

Verpleegkundige in de particuliere thuiszorg.

Zorg vanuit kennis en kunde met de kunst om dat samen te voegen.

In 1972 ben ik gestart met de reguliere opleiding en zorg in vele instellingen. Waar ik veel ervaring en empathisch vermogen heb opgebouwd. De intieme verbinding respecterend die altijd bij verzorging aanwezig is.

De laatste tiental jaren heb ik me verdiept en een fantastisch mooie kennis opgedaan bij alternatieve zorgverlening zoals Massage, Antroposofie, Sjamanisme en Tao. Deze natuur(lijke) vormen die een grote verdieping geven aan integere zorgverlening, heb ik leren integreren in de zorg die ik aanbied.

Na jaren in instellingen gewerkt te hebben, werd voor mij de bureaucratie en tijdgebrek voor hoog kwalitatieve zorg te minimaal. In 2013 ben ik als zzp in de particuliere zorg gaan werken, waar ik alle tijd krijg om goede zorg en verbinding op te bouwen. Een verdieping te geven in wat U werkelijk belangrijk vindt bij ziek zijn en laatste levensfase.

De mens zijn eigen autonomie te laten houden zolang dat mogelijk is, met licht, liefde en ondersteuning waar dat niet meer mogelijk is.